İletişim

T.C. Yükseköğretim Kurulu
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı
06539 Bilkent-Ankara
Telefon: +90 (312) 298 74 73
Destek: yudab@yok.gov.tr